Organizacja szkoły: - BIP PSP nr 4

biuletyn
informacji publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie
Przejdź do treści

Organizacja szkoły:

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie
jest szkołą publiczną.

Zasady funkcjonowania szkoły:
1. Prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w oparciu o ramowe plany nauczania;
2. Przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4. Realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego;
5. Realizuje ustalone przez Ministra Oświaty zasady oceniania, klasyfikowania i promowania  uczniów oraz  przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.

Organ prowadzący: Urząd Miasta Świdwin
Nadzór Pedagogiczny: Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty

Obwód szkolny - Świdwin

Czas trwania etapów kształcenia:
Czas kształcenia w PSP nr 4 wynosi osiem lat.
W PSP nr 4 obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy.

Wróć do spisu treści