Zespół Kierowniczy: - BIP PSP nr 4

biuletyn
informacji publicznej
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie
Przejdź do treści

Zespół Kierowniczy:

Tryb działania szkoły > Organizacja
Zespół Kierowniczy.
1) w Szkole działa Zespół Kierowniczy, który jest organem doradczym dyrektora Szkoły,
2) w skład Zespołu Kierowniczego wchodzą osoby pełniące funkcje kierownicze w Szkole, przedstawiciele działających w szkole związków zawodowych, oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej wybierani na okres czterech lat,
3)  członków Zespołu Kierowniczego powołuje dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

Wróć do spisu treści