aktualności - PSP4 Świdwin

Przejdź do treści

Menu główne:

aktualności


NIEPOGLEGŁA....
Nasza   szkoła już w piątek- 8 listopada  uczciła Święto Niepodległości. Brać uczniowska ten niezwykły dzień zaznaczyła odświętnym strojem. Z wielu sal szkolnych dało się słyszeć znane pieśni patriotyczne – „Rotę”, czy „Pierwszą Brygadę”. Główną  uroczystością był apel, który zgromadził wszystkich uczniów i nauczycieli na sali gimnastycznej. Na komendę przewodniczącej SU - Oliwii Lipkowicz został wprowadzony sztandar i odśpiewany w całości hymn państwowy. Pani dyrektor  Dorota Borowczak krótko nakreśliła rys historyczny - wydarzenia, które doprowadziły do odzyskania przez Polaków niepodległości. Następnie wszyscy z zainteresowaniem obejrzeli część artystyczną, którą przygotowali nauczyciele: p. Magdalena Haraj, p. Ewa Dejewska, p. Agnieszka Seletyn -Żołądź i p.Artur Domaradzki. Wzięła w nim czynny udział spora grupa dzieci i młodzieży. Poruszyły nas piękne pieśni i symbole niewoli – czarne flagi z nazwami zaborców, a także symbol Ojczyzny w postaci dziewczyny ustrojonej w wianek w barwach narodowych. Była to piękna lekcja patriotyzmu.
 

Spotkanie z przedstawicielami
Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej w Świdwinie
 
           Uczniowie klas pierwszych i  klasy 2 a
5 listopada uczestniczyli w spotkaniu z okazji Dnia Niepodległości. Zaproszeni goście-pan Zygmunt Bąk
i pani Bogumiła  Duda stworzyli nastrój z tamtych  lat poprzez ciekawe prezentacje multimedialne i pogadankę. Uczniowie mieli możliwości poznania historii Polski .Spotkanie upłynęło w miłej i serdecznej atmosferze.
Uczniowie wraz z opiekunami serdeczne dziękują za wspaniała lekcję historii o Polsce.
Dorota Sawicka, Lubomira Zbitka
 
 

„Korespondencja międzyszkolna”
Uczniowie  klasy 2a uczestniczą w  realizacji  innowacji pedagogicznej pt.” Korespondencja międzyszkolna”.
Celem innowacji jest rozwijanie pisemnego wypowiadania się. Realizacja zaplanowanych zadań wymagała współpracy z rówieśnikami z innej szkoły. Została nawiązana współpraca z klasą 2 f PSP nr 8 im. Jana Pawła II z Polic. Uczniowie  będą do siebie pisać listy, wysyłać własnoręcznie wykonywane niespodzianki.

Realizator: Lubomira Zbitka


Dzień Nauczyciela serce rozwesela…

14. października to wyjątkowy dzień w kalendarzu każdego pedagoga.
Nauczyciel czuje się wyjątkowo, gdy zewsząd otrzymuje słowa podziękowań i dowody uczniowskiej sympatii. W naszej „czwórce” uczniowie pod wodzą polonistki, p. Anny Szewczyk i nauczyciela muzyki – p. Artura Domaradzkiego, zaprezentowali program w formie koncertu życzeń. Nauczyciele zebrani w kawiarence przygotowanej przez SU (opiekun - p. Monika Gryczka) raczyli się w tym czasie kawą, herbatą i ciastem. Miłym akcentem spotkania było wręczenie nagród nauczycielom i innym pracownikom szkoły przez p. Dyrektor Dorotę Borowczak.Klasa 2c dołączyła do ogólnopolskiego projektu edukacyjnego
„Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?”  Za nami pierwsze zajęcia na których dowiedzieliśmy się co to jest złość i jak sobie z nią radzić.


KONKURS  POEZJI   I   PIOSENKI  LWOWSKIEJ

1.października tego roku w czytelni  PSP4  odbył się Konkurs Poezji Lwowskiej. Prezentacja recytacji przebiegła w miłej, kameralnej atmosferze, a szczególnie sympatyczny był występ najmłodszych uczestników ze względu na żartobliwe teksty.
Spośród 13 uczestników komisja  wyróżniła troje uczniów, którzy będą prezentowali nasza szkołę w zamku:
Lenę Czarnecką z kl.1d, Kacpra Knapika z kl.3a i Szymona Simlata
z 6a.
W kategorii piosenki w zamku wystąpi Ksawier Kaczyński z klasy 8a.

                                                                           GRATULUJEMY!


    
POMAGAMY…
       W poniedziałek 23 września 2019 r., wolontariusze Szkolnego Koła Caritas zorganizowali kiermasz ciast. Dochód z ich sprzedaży w kwocie:  7 41,80 zł został przekazany na leczenie małego Filipka.
Ciasta zostały przygotowane nie tylko przez uczniów naszej szkoły, ale także przez ich rodziców, babcie i  nauczycieli.
W szczególności pragniemy podziękować: p. Dorocie Ślusarek – Sznycer, p. Hannie Gajdzie, p. Agnieszce Oleszkiewicz, p. Marioli Sadowskiej, p. Jolancie Rudnickiej,  p. Berenice Ejankowskiej, p. Marcie Bryckiej, p. Angelice Siberze,  p. Krystynie Diakoniak, p. Wiolecie Krauz. Dzięjemy również Damianowi Szewczykowi, Agnieszce Krysztapowicz, Jakubowi Chrabąszczewiczowi , Ines Niedzwiedź, Kacprowi Górskiemu  i Karolinie Wasylew.
     Wszyscy, którzy przyczynili się do zorganizowania tego kiermaszu serdecznie dziękujemy.

Julia Szczepańska

Wycieczka do sądu
Dnia 9 maja 2019 r. uczniowie klasy 8a Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 udali się na wycieczkę do Świdwińskiego Sądu Rejonowego.
Uczniowie zwiedzili m. in. salę rozpraw, pokój przesłuchań oraz pokój w którym na rozprawę czekają osoby doprowadzone lub osoby pozbawione wolności. Uczniowie mieli okazję porozmawiać oraz dowiedzieć się wielu informacji od pani Magdaleny Brudniak, sędzi Sądu Rejonowego w Świdwinie.
Pani Magdalena opowiedziała uczniom wiele na temat swojej pracy, miejsca pracy i jakie trzeba zdobyć wykształcenie, aby pracować jako sędzia.
Podczas wycieczki uczniowie mogli: przymierzyć togi, zobaczyć przyniesiony przez panią Magdalenę łańcuch sędziowski, przeczytać przykładową wokandę, przykładowy akt sprawy oraz usiąść za stołem sędziowskim.
       


Giełda zawodów
17 maja 2019 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Świdwinie odbyła się giełda zawodów zorganizowana przez panią Katarzynę Budzińską, panią Annę Lipkowicz i pana Artura Domaradzkiego, w której uczestniczyli uczniowie klas ósmych szkoły podstawowej i trzecich gimnazjum wraz z nauczycielami.
Przed giełdą zawodów organizatorzy zrobili ankietę zawodów, aby przedstawić nam zawody, które najbardziej interesują uczniów naszej szkoły.
W tym dniu naszą szkołę odwiedziła pani Karolina Owczarek, pracownik Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie, która opowiedziała uczniom o zawodach deficytowych, czyli pożądanych na rynku pracy.
Pani Karolina wręczyła także uczniom ulotki, na których znajdowały się te informacje.
Uczniom zostały zaprezentowane prezentacje różnych zawodów.
Prezentacje zostały przygotowane przez uczniów naszej szkoły specjalnie na giełdę zawodów.
Po tej giełdzie zawodów uczniowie dowiedzieli się m. in. jakie zdobyć wykształcenie, aby pracować w danym zawodzie, dowiedzieli się o zarobkach w niektórych zawodach i jakie zadania trzeba wykonywać w danym zawodzie.


Święto Patrona Szkoły


Szli na Zachód osadnicy,
Szlakiem Wielkiej Niedźwiedzicy,
Karabiny i rusznice
Zawiesili w cieniu brzóz.

8 maja 2019r. nasza szkoła, która nosi imię Osadników Wojskowych, obchodziła swoje święto.  Z tej okazji odświętnie ubrani uczniowie zebrali się w sali gimnastycznej, by  wspólnie z nauczycielami, przedstawicielami władz miasta i rady rodziców uczcić tę okoliczność. Najpierw głos zabrała
p. Dyrektor Dorota Borowczak, która w ciepłych słowach zwróciła się do uczniów, wyrażając  uznanie dla ich osiągnięć. Następnie nauczycielka historii - p. Agnieszka Wiktorowicz wygłosiła krótki referat okolicznościowy o II wojnie światowej i pierwszych osadnikach na naszej ziemi. Warto przypomnieć, że decyzja władz wojewódzkich o budowie naszej  szkoły - pomnika i nadania jej właśnie tego imienia zapadła w listopadzie 1982r. W uchwale padły słowa:
Niech budowa pomnika będzie wyrazem naszego szacunku dla żołnierskiego trudu (…) i symbolem szczególnego patriotyzmu mieszkańców naszej ziemi.
Zaproszeni goście (Burmistrz Beata Ociepa, Sekretarz Miasta Andrzej Rewiński i Kierownik Oświaty Bogdan Wachowiak) wręczyli kwiaty i upominek. W tym miejscu bardzo dziękujemy p. B. Wachowiakowi za nowe książki zakupione do biblioteki szkolnej.
Nie mogło się obyć bez części artystycznej, każdy uczestnik apelu zawsze czeka na ten punkt spotkania. Poruszający program artystyczny przygotowany został przez nauczycielkę j. polskiego Annę Lipkowicz oraz nauczyciela muzyki - Artura Domaradzkiego. Chyba wszyscy odbiorcy poddali się nastrojowi tej chwili – pięknych pieśni i wymownej dekoracji: Świdwin przed wojną, Świdwin po wojnie, Świdwin dziś.
Uroczystość bardzo się udała, ten dzień na pewno zasługuje na wyróżnienie w rocznym kalendarzu szkoły.

                                                                                              B.P-Nasze sukcesy-
   Kacper  Knapik

To uczeń klasy 2a, nasz  wspaniały uzdolniony recytator. Nad sztuką deklamacji pracuje z mamą i wychowawczynią  p. Magdaleną Haraj.

Odniósł wiele sukcesów na  tym polu:
- laureat eliminacji powiatowych  Małego Konkursu Recytatorskiego
- wyróżnienie w finale wojewódzkim Małego Konkursu Recytatorskiego
- laureat eliminacji miejsko-gminnych Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki
 i ptaszęta polne”
- II miejsce w XIX Powiatowym Konkursie Poezji i Piosenki Lwowskiej
Ponadto Kacperek jest stałym bywalcem biblioteki, jest gorącym zwolennikiem książek.
                                                                        Gratulujemy!W dniu 2 IV 2019r. w naszej szkole odbył się kiermasz wielkanocny, w którym udział wzięli uczniowie, rodzice, dyrekcja oraz nauczyciele.
Na łączniku szkolnym można było kupić kawę, herbatę, napoje dla dzieci, ciasto oraz sałatki. Ponadto Samorząd Uczniowski sprzedawał losy na loterię fantową, kartki świąteczne, ozdoby świąteczne oraz stroiki. Można było kupić ozdoby wykonane przez dzieci ze świetlicy szkolnej, a z pozyskanych pieniędzy będą zakupione materiały do wykonania różnych prac przez dzieci. Wolontariusze z Caritasu sprzedawali świąteczne palmy, a pieniądze będą przekazane najbardziej potrzebującym ludziom.

Na szkolnym łączniku odbyły się wspaniałe występy dzieci z klas pierwszych i drugich, a także aktorzy z Teatru Puenta.
Czas umiliła świąteczna muzyka oraz piękna wielkanocna dekoracja.                                                  

W tym roku, po raz pierwszy, można było zwiedzać Chatę Zająca, w której dzieci mogły potańczyć sobie przy muzyce, a także pobawić się w różne gry i zabawy.

Serdeczne podziękowania za organizację kiermaszu wielkanocnego składamy p. Agnieszce Seletyn – Żołądź,  p. Monice Gryczce, p. Annie Lipkowicz, p. Arturowi Domaradzkiemu, p. Danucie Budzińskiej, p. Marzannie Kempskiej, p. Natalii Grądzkiej, p. Edycie Rembie,  wychowawcom klas 1 i 2, Samorządowi Uczniowskiemu oraz  Radzie Rodziców.

M. G.Uczniowie naszej szkoły, wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Cztery pory roku z zabytkami województwa zachodniopomorskiego”, zorganizowanym przez Zachodniopmorskiego Kuratora Oświaty. Konkurs adresowany był do uczniów szkół podstawowych klas V – VIII i gimnazjów.
    Celem konkursu było przedstawienie przez młodych artystów najciekawszych według nich zabytków, budynków, miejsc charakterystycznych, symboli województwa zachodniopomorskiego, które udało im się uchwycić wiosną, latem, jesienią i zimą.
Z 360 nadesłanych do Kuratorium prac wybrano 24 najlepsze – 14, które zajęły pierwsze miejsce oraz 10 wyróżnień.
Najciekawsze prace zostały wydane w formie kalendarza na 2019 rok.
Uczennica klasy VII c, Adrianna Wiącek została laureatką tego konkursu.
18 grudnia 2018 r., o godz. 1230 w Sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie odbyła się gala wręczenia nagród.
Pani Kurator Oświaty Magdalena Zarębska – Kulesza osobiście pogratulowała Adriannie             i wręczyła nagrodę. Wszyscy wyróżnieni uczestnicy zostali zaproszeni do wspólnej fotografii, na słodki poczęstunek oraz obejrzenie wystawy nagrodzonych i wyróżnionych prac.
Opiekunem Adrianny Wiącek była p. Iwona Baljon.

Gratulujemy!!!UROCZYSTY APEL Z OKAZJI ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W PSP nr 4

Narodowe Święto Niepodległości jest niezwykle ważnym wydarzeniem dla każdego Polaka. Obecny rok szkolny został ogłoszony „Rokiem dla Niepodległej". Stało się to inspiracją dla nas do podejmowania inicjatyw służących uczczeniu 100-lecia niepodległości.
W naszej szkole bardzo uroczyście obchodziliśmy wyjątkową 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Już na początku listopada na szkolnych korytarzach mogliśmy obejrzeć wystawy  „Niepodległość 1918-2018".
9 listopada 2018 r., w naszej szkole odbyła się akademia  z okazji Święta Odzyskania Niepodległości. W szkole było biało – czerwono od pięknych, własnoręcznie przez uczniów wykonanych i z dumą eksponowanych narodowych symboli Polaków.
Uroczystości  rozpoczęły się od przemarszu do pomnika Ojca Św. Jana Pawła II, gdzie świdwińskie  placówki edukacyjne wspólnie odśpiewały hymn Polski i wypuszczono 1500 balonów biało – czerwonych.
Szkolne świętowanie rozpoczęło  się od wprowadzenia sztandaru szkoły przez poczet sztandarowy.
Po wstępie głos zabrała p. dyrektor – Dorota Borowczak odwołując się do rysu historycznego dotyczącego polskiej drogi do niepodległości.
Po przemówieniu zostały wręczone nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców w konkursach szkolnych.
O godzinie 1111 odśpiewaliśmy hymn narodowy. Następnie uczniowie zaprezentowali pieśni i tańce polskie . Dzieci klas I – II przygotowane przez p. Magdalenę Haraj oraz p. Ewę Dejewską  przedstawiły pokaz polskich tańców. Ostatnim punktem obchodów był odtańczony polonez przez Dyrekcję Szkoły, nauczycieli i wszystkich uczniów szkoły.
Apel został przygotowany pod kierunkiem  p. Anny Lipkowicz i p. Artura Domaradzkiego.

K. B.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego