Izba pamięci - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdwinie

im. Osadników Wojskowych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Przejdź do treści
I Z B A   P A M I Ę C I

Przy naszej szkole od 1998 roku działa "Izba Pamięci", poświęcona wydarzeniom upamiętniającym naszego patrona - Osadników Wojskowych. Jest wyrazem szacunku i hołdu tym ludziom, którzy w sposób niedwuznaczny przyczynili się do przyłączenia Świdwina do Polski oraz jego dalszego rozwoju. Największy nacisk przy tworzeniu tego miejsca postawiono na to, by ludzie wiedzieli komu zawdzięczać fakt przynależności Świdwina do Polski. W Izbie można znaleźć informacje o losach polskich żołnierzy podczas II wojny światowej oraz po jej zakończeniu, obejrzeć mundury wojskowe z tamtego okresu, broń, którą kiedyś walczono, makiety jednostek wojskowych oraz zgromadzone liczne pamiątki. W specjalnych gablotach wywieszone są mapy przedstawiające działania na frontach, liczne fotografie, reprodukcje i rysunki oraz sztandary. Do szczególnych atrakcji tego pomieszczenia można również zaliczyć ordery i odznaczenia, jakie mogli otrzymać Polscy żołnierze, za dzielną obronę naszego kraju. "Izba Pamięci" została stworzona wraz z wybudowaniem naszej szkoły w 1985 roku, przy współudziale Muzeum Narodowego oraz Muzeum Wojskowego w Kołobrzegu, które sprawuje merytoryczny nadzór nad nimi.
Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Osadników Wojskowych
ul. Kombatantów Poslkich 6
78-300 Świdwin.
tel: 094 365 30 21
fax: 094 365 30 22
mail:
dyrektor: dborowczak@psp4swidwin.pl
sekretariat: sekretariat@psp4swidwin.pl

NIP:6722088289
Regon: 367992879
Wróć do spisu treści