RODO - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdwinie

im. Osadników Wojskowych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Przejdź do treści
Komunikat o dodatkowym odbiorcy danych osobowych

W związku z przejęciem obsługi miejskich jednostek oświatowych przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych z dniem 1 stycznia 2021 r. przedmiotowa jednostka stała się odbiorcą danych osobowych w zakresie określonym w stosownym porozumieniu. Podstawę przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 10b oraz art. 10d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z Uchwałą NRXXIV/137/20 Rady Miasta Świdwin z dnia 4 września 2020 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, nadanie jej statutu oraz zapewnienia wspólnej obsługi.
Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych osobowych, którym jest Krzysztof Rychel. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować, w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Kontakt możliwy jest pod nr tel. 601 080 704, na adres e-mail: iodo_swidwin@wp.pl lub na adres siedziby Centrum: plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych w Świdwinie wyznaczyło Inspektora Ochrony Danych, funkcję tą pełni Krzysztof Rychel, z którym możliwy jest kontakt pisemny na adres siedziby Szkoły lub e-mail:
iodo_swidwin@wp.pl
, bądź telefoniczny pod numerem 601 080 704.
Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Osadników Wojskowych
ul. Kombatantów Poslkich 6
78-300 Świdwin.
tel: 094 365 30 21
fax: 094 365 30 22
mail:
dyrektor: dborowczak@psp4swidwin.pl
sekretariat: sekretariat@psp4swidwin.pl

NIP:6722088289
Regon: 367992879
Wróć do spisu treści