Skład Rady Rodziców - Nowy projekt

im. Osadników Wojskowych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Przejdź do treści
Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca - Monika Bielewicz
Wice-przewodnicząca - Urszula Osińska-Woźniak
Wice-przewodnicząca - Katarzyna Marszałek
Skarbnik - Przemysław Kozik
Sekretarz - Katarzyna Osińska

Komisja Rewizyjna
Renata Szydłowska- przewodnicząca
Jolanta Androwiak– członek
Joanna Potasznik- członek
Anna Muchorowska- członek

Członkowie-
Monika Bielewicz
Urszula Woźniak-Osińska
Katarzyna Osińska
Przemysław Kozik
Katarzyna Marszałek
Aleksandra Stromińska
Agnieszka Zamojska
Renata Szydłowska
Marzena Tomasik
Marta Oleńczuk
Anna Muchorowska
Jolanta Androwiak
Joanna Stasik
oanna Potasznik
Barbara Dereń
Katarzyna Piekarska
Katarzyna Zborowska
Ewa Boczulak
.Agnieszka Muszyńska
Beata Sadło
.Krystyna Maśko
Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Osadników Wojskowych
ul. Kombatantów Poslkich 6
78-300 Świdwin.

tel: 094 365 30 21
fax: 094 365 30 22
mail: dyrpsp4@swidwin.nazwa.pl

NIP:6722088289
Regon: 367992879
Wróć do spisu treści