Dokumenty obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4: - PSP4 Świdwin

Przejdź do treści

Menu główne:

Dokumenty obowiązujące w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4:

Statut szkoły (ze zmianami - RP z dnia 14.10.2019)- więcej

Regulamin pracy COVID - więcej

Organizacja pracy świetlicy  COVID - więcej

Wejście osoby z zewnątrz do szkoły - więcej

Pracownik z objawami COVID - więcej

Uczeń z objawami COVID - więcej

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych - więcej

Podanie o wydanie duplikatu świadectwa lub legitymacji szkolnej - pobierz

REGULAMIN WYCIECZEK  SZKOLNYCH KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH
obowiązujący w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Świdwinie - więcej

ZASADY BHP obowiazujace w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Świdwinie - więcej

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA młodzieży szkolnej - więcej

Karta  o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej - więcej

Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym - więcej

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego