Dokumenty szkolne - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdwinie

im. Osadników Wojskowych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Przejdź do treści
Statut szkoły
Zgoda na samodzielny powrót dziecka ze szkoły
Regulamin korzystania z szafek uczniowskich
Regulamin korzystania z telefonów komórkoych i innych urządzeń elektronicznych
Regulamin wycieczek szkolnych
Zasady BHP
Ogólne warunki ubezpieczenia młodzieży szkolnej
Karta o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym
Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4
na rok szkolny 2024/2025
Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Osadników Wojskowych
ul. Kombatantów Poslkich 6
78-300 Świdwin.
tel: 094 365 30 21
fax: 094 365 30 22
mail:
dyrektor: dborowczak@psp4swidwin.pl
sekretariat: sekretariat@psp4swidwin.pl

NIP:6722088289
Regon: 367992879
Wróć do spisu treści