REKRUTACJA - Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdwinie

im. Osadników Wojskowych
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4
Przejdź do treści
REKRUTACJA 2024/2025
ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE
Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego w celu odbycia
 ROCZNEGO  OBOWIĄZKOWEGO PRZYGOTOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
 w  Publicznej Szkole  Podstawowej nr 4 im. Osadników Wojskowych w  Świdwinie
 w  roku  szkolnym  2024/2025
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 na rok szkolny 2024/2025
KLASA PIERWSZA
Zgłoszenie dziecka zamieszkałego w obwodzie
Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdwinie
do klasy pierwszej na rok szkolny 2024/2025
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu  do klasy I
do  Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Świdwinie
na rok szkolny 2024/2025
Publiczna
Szkoła Podstawowa nr 4
im. Osadników Wojskowych
ul. Kombatantów Poslkich 6
78-300 Świdwin.
tel: 094 365 30 21
fax: 094 365 30 22
mail:
dyrektor: dborowczak@psp4swidwin.pl
sekretariat: sekretariat@psp4swidwin.pl

NIP:6722088289
Regon: 367992879
Wróć do spisu treści